วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวะบริการ บ้านหนองยายเทียม

วันที่ 17 ม.ค. 63 อาชีวะบริการ ร่วมกับ อำเภอเคลื่อนที่ หนองบุญมาก ณ บ้านหนองยายเทียม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมากลับหน้าที่ผ่านมา