วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนา Digital 5G ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 ม.ค. 63 การอบรมโครงการพัฒนา Digital 5G ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมากลับหน้าที่ผ่านมา