วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาสาขาช่างยนต์ ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 และ ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 24-27 ก.พ. 63 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข่าวสารและความเคลื่อนไหวให้ผู้ปกครองทราบกลับหน้าที่ผ่านมา