วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "สถาบันมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันที่ 20 ก.พ. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง การบรรยาย เรื่อง "สถาบันมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา ๗๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา โดยนายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในพิธีเปิดกลับหน้าที่ผ่านมา