วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 ก.พ. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562กลับหน้าที่ผ่านมา