วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวบริการ วัดบ้านแหลมทอง

15 ก.ค. 63 อาชีวบริการ ณ วัดบ้านแหลมทอง หมู่ 3 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก โดยครูผู้สอนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมากลับหน้าที่ผ่านมา